Indlæser

Salg- og handelsbetingbetingelser

Salg:

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Destek ApS.

 

Bestilling:

På Destek.dk har du mulighed for at bestille Destek´s kvalitetssortiment, samt et stort udvalg af andre varer. Har du problemer med bestillinger kan du kontakte os på E-mail: info@destek.dk, eller ringe til os på telefonnummer +45 33 13 11 25 indenfor følgende tidsrum.

Mandag til torsdag. kl. 08.00 – 16.00.

Fredag. kl. 08.00 – 15.30.


Bemærk:

Alle produktpriser på Destek.dk bliver oplyst ekskl. moms og fragt.
Der bliver tillagt råstof- og miljøtillæg på 0,11 kr./kg vare på alle varer.
Desuden tillægges der palletillæg ved varer der skal leveres på paller. Tillæg er 52,00 kr. pr. 1/4 palle, 58,00 kr. pr. 1/2 palle og 68,00 kr. pr. 1/1 palle.
Det samlede beløb vil først fremgå af fakturaen. 

 

Betaling:

Som kunde på destek.dk kan du vælge at betale med betalingskort, eller modtage en faktura pr. mail, hvor du får 8 dages kredit. Faktura afsendes pr. mail samme dag, som du modtager dine varer +/- 1 dag.

Opsparing af kvartalsbonus er kun mod betaling med betalingskort. Beløbet bliver ikke trukket fra din konto, før du har modtaget varen. Betaling med kreditkort går gennem en SSL krypteret betalingsside, så dine data er sikre hos os.

Ønsker du at betale via fakturering er Destek´s betalingsbetingelser, 8 dage netto. Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr, ligesom der kan beregnes morarenter. Renteberegning sker i henhold til de til enhver tid af Destek fastsatte rentesatser. Oplysning om rykkergebyr og rentesats kan rekvireres ved henvendelse til Destek.

Ved udbetaling af tilgodehavender vil dette normalt ske elektronisk til kundens bank- eller girokonto. Såfremt udbetaling ved check ønskes, pålægges der et checkgebyr.

 

Levering:

Vi leverer i Danmark. Normal leveringstid er 1 – 3 hverdage.

Hvis Destek mod forventning ikke er i stand til at levere indenfor 1-3 dage, gives kunden besked herom. Ønskes leverancen leveret uden krav om kvittering for modtagelse, skal der på bestillingen påføres, hvor på ejendommen varen ønskes leveret. Dermed samtykker køber samtidig for, at Destek ikke bærer ansvar for eventuelle skader, tyveri m.m. der pådrages leverancen efter levering. Med mindre andet er tydeligt påskrevet, er alle priser inkl. gebyr for at pakke din ordre, emballageafgift, fragtomkostninger og pallegebyr. Dog pålægges køb under 2.500kr. ekskl. moms, et gebyr på kr. 290,00 pr. leverance. Dette vil fremgå tydeligt ved bestilling af en sådan vare.

 

Reklamation:

Køber skal straks efter leverancen kontrollere følgesedlens indhold og foretage kontrol af den leverede vare.

Eventuelle fejl eller mangler ved levering, skal påberåbes omgående. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til Destek ApS.

Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 2 år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Destek har stillet dig i udsigt. Slidtage ved almindelig brug betragtes ikke som fejl eller mangler.

Destek ApS forbeholder sig retten til, uden yderligere varsel, at ændre priser m.m. ved tryk og tastefejl. Benyttes denne ret af Destek ApS, har du som kunde, naturligvis ret til, at annullere ordren, uden varsel. Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale herom og vil ved kreditering blive fratrukket min 15 % af prisen på varen afhængig af dens stand.

Der kan ikke rejses krav mod Destek ApS på grund af mangler, beskadigelser eller bortkomst, medmindre der straks tilsendes os skriftlig meddelelse herom. Beskadigede varer må under ingen omstændigheder returneres til Destek ApS medmindre der gives tilsagn herom.

 

Øvrige betingelser:

I tilfælde af force majeure eller andre årsager, hvorpå Destek ikke har indflydelse, herunder vareknaphed, regeringsindgreb, blokader, strejker og / eller lockout, samt forsinkelser fra Destek´s leverandørers side, forbeholder Destek sig ret til at stille opfyldelsen af ordren i bero, så længe de pågældende omstændigheder helt eller delvist begrænser Destek´s muligheder for levering set i forhold til tidspunktet for ordrens indgåelse, eller at annullere ordren helt eller delvist, uden at dette kan give anledning til erstatningskrav eller anden form for kompensation til køberen.

Det leverede er Desteks ejendom indtil betaling har fundet sted. Alle leverancer er til købers eget brug.

Engos-salg:
Destek ApS sælger som udgangspunkt ikke til privatpersoner.
 

Tvister:

Med mindre andet specifikt følger af disse handelsbetingelser, skal alle tvister afgøres efter dansk ret over Odense Byret.

Alle oplyste produktpriser på denne hjemmeside er ekslusive moms og uden fragtomkostninger.